lunes, 24 de octubre de 2011

Daniel Shechtman, premi Nobel de química 2011.Aquest mes es va fer públic el premi nobel de química i va ser per al químic Daniel Shechtman pels seus estudis i descobriment dels quasicristalls.

Què són els quasicristalls?

Per a explicar que són els quasicristalls cal citar en primer lloc que són els cristalls. Nosaltres emprem erròniament la definició de cristall. Parlem de cristall quan ens referim a les botelles, finestres..es a dir, el material transparent silicat. Doncs bé, no és exactament un cristall, això s’anomena vidre.
Un vidre és un material silicat (base de silici) amorf, sense estructura. I anem més enllà un vidre és un líquid! Hi ha estudis que demostren que els rosetons de les catedrals tenen una major densitat i grossor a la seva base degut a que el vidre colorejat “corre” cap avall.
Un cristall per altre costat es un sòlid amb una estructura periòdica definida i per tant en aquest cas si és un sòlid. La estructura pot ser de àtoms, ions o molècules.
La seva formació és deguda a la cristal·lització de gasos a altes pressions en les parets interiors de les cavitats rocoses de les anomenades Geodes. La qualitat, tamany, color i forma depèn tant de la pressió i composició de gasos, de la temperatura, etc...
Per tant, un cristall està format per la unió de partícules disposades de forma regular seguint un esquema determinat que es reprodueix, en forma i orientació, en tot el cristall i que crea una xarxa tridimensional. En funció del tipus de unió i de la disposició tenim diferents tipus de cristalls.
En el cas dels quasicristalls podríem dir que tenim un material intermig entre els anteriors, es a dir, es tracta de materials amb semi-periodicitat. No es poden construir per la repetició de la xarxa. A diferència d’un vidre si es troben organitzats i per tant no podem dir que siguen amorfs.

Figura 1. Diferents xarxes a la estructura del quasicristall.

On podem trobar els quasicristalls?

En la majoria d'aleacions d'Alumini (Al-Li-Cu, Al-Mn-Si, Al-Ni-Co...) i també d'altres elements químics (Ti-Zr-Ni, Zn-Mg-Ho, Zn-Mg-Sc...)
Quines propietats presenta un quasicristall?
Els quasicristalls no són bons conductors elèctrics. Són materials molt durs i resistents. Per tant són bons materials antiadherents per a paelles a diferència del Tefló si emprem un metall (ganivet) no ratllarem la superfície sinó que serà precisament el ganivet el que sofrirà l'acció de la duresa del quasicristall.
També pot tindre un bon ús per a acers amb aplicació per a la pell, com les maquinetes d'afaitar o material quirúrgic ja que si afegim partícules quasicristal.lines evitarem que el material puga sofrir deformacions derivades de la dislocació (defecte comú als materials metàl•lics). Aquestes partícules eviten la dislocació.

No hay comentarios:

Publicar un comentario