viernes, 23 de septiembre de 2011

Què és un detergent? Una de tantes tasques que has de realitzar quan vius independitzat és "ficar" la llavadora. El mecanisme d'aquesta màquina és senzill. Un depòsit ple d'aigua a una temperatura predeterminada i en moviment per facilitar el rentat. El procediment també és senzill encara que el fabricant ens intente complicar les coses mitjançant els diferents programes disponibles. Es tracta doncs d'afegir una quantitat de detergent i un altra proporció de suavitzant.
Tot allò actua dintre del depòsit i finalitzat el procés tenim com a resultat roba neta. És en aquest moment que ens tenim que fer diverses preguntes com a científics que som, Què és roba neta? Què ocorre dintre dels depòsit? Què és el detergent?
Quan parlem de roba neta quasi sempre ens referim a l'absència de taques i olors al teixit. Les taques no són mes que xicotetes partícules de materials i/o fluids que s'adhereix a les fibres de cotó o del material del que estiguen fetes les prendes.
Aquests materials poden ser minúscules partícules de pols que deixen un rastre obscur, la majoria d'elles solubles en aigua, o pitjor encara, poden ser taques d'un determinar fluid com greix que aquestes són insolubles en aigua i per tant més difícils d'eliminar del teixit.
El nostre depòsit no és més que el lloc físic on es produeix una reacció entre el detergent i el teixit en presència d'aigua. Per tant cal imaginar un sistema format per el teixit, el greix, l'aigua i el detergent.
En primer lloc tenim que el greix està fixat en el teixit i per molt que nosaltres mesclem amb aigua no aconseguim arrancar-lo. En aquest moment és quan cal parlar d'una propietat, la Tensió superficial.
Encara que no ens sone de res aquesta propietat, la tensió superficial la tenim al nostre voltant en multitud d'exemples i formes. Per exemple, si som capaços d'obtindre bombolles de sabó és gràcies a la tensió superficial, o si les xicotetes cuques d'aigua o com també diem "zapateros" es poden desplaçar per la superfície de l'aigua, com feia Jesucrist, és gràcies a la tensió superficial de l'aigua que permet que el bitxet no s'enfonse.
Si anem a la Viquipèdia i busquem el significat de tensió superficial obtenim el següent resultat: "La tensió superficial és la manifestació de les forces intermoleculars a l'interior d'un líquid". Es a dir, implica  resistència d'un líquid a poder augmentar la seva superfície. Així doncs en el cas de les bombolles com no poden augmentar la seva superfícies es donen lloc una sèrie de forces que li confereixen una certa estabilitat.

I com podem relacionar aquesta propietat o fenomen físic amb el detergent?
Doncs bé, es tracta d'un joc d'equilibris entre l'aigua i el teixit amb un participant, el greix. En un principi tenim un teixit (T) amb una partícula de greix (P) adherida, ho introduïm a la llavadora i es plena d'aigua (A) que conté detergent.
Per a poder separar la partícula el que necessitem es que la tensió superficial del sistema T-P siga major que la dels sistemes T-A i P-A. Es a dir, que la tensió superficial de la roba bruta siga major que la del teixit net i que la del greix en l'aigua.
Nosaltres no podem augmentar la tensió superficial però si podem reduir-la mitjançant el detergent que és un agent tensioactiu.
Els agents tensioactius tenen com a principal propietat la capacitat de modificar la tensió superficial, reduint-la, gràcies  a la seva estructura. 

 Figura 1. Estructura tensioactiu.

Afegint detergent el que aconseguim és reduir la tensió superficial de l'aigua i per tant augmenta la inestabilitat del sistema teixit-greix i el greix es separa passant a formar part de l'aigua.

Cal tindre en compte que durant el procés es produeix bromera que descriurem com un sistema Aigua-aire. La bromera no influeix en el procés d'eliminació de brutícia, no caiguem en l'error de que un detergent que fa poca bromera neteja poc!
La bromera té com a finalitat mantenir P (greix) en suspensió i evitar que es torne a adherir al teixit. Diguem que funciona com a espècie de xarxa de pescar que atrapa les partícules de greix.

Per concloure, Quan parlem de detergent ens estem referint a un tensioactiu que permet reduir la tensió superficial de l'aigua. Aquesta reducció de la tensió superficial provoca que la brutícia que es troba sobre els teixits passe a la dissolució. La bromera que es produeix impedeix a la brutícia poder tornar al teixit.

Aquest és el procés fisic-químic que té lloc dintre la llavadora i la clau és la Tensió superficial.

Recordeu! Aquest procés no entén de colors així que de moment, caldrà seguir separant la roba blanca de la roba de color si no volem tindre cap disgust!

No hay comentarios:

Publicar un comentario