jueves, 13 de enero de 2011

Com s'obté el café descafeniat?


Estem al període d'examens i per tant es dispara el consum d'excitants amb la finalitat d'obtindre major nombre d'hores de vigília per poder estudiar i menys hores de son.
Entre els excitants més emprats estan el café i les begudes dolçes amb quantitats aberrants de cafeína, taurina, etc, etc...

Davant d'una taça de café em vingué un dubte, com s'obté el café descafeinat?
Una volta més mitjançant la química i/o la física podem obtindre resposta.

El procés de descafeinització té lloc mitjançant el tractament dels grans de cafè amb un dissolvent. Seguidament, s'eliminen les restes de solvent dels grans.
Hi han dos mètodes principalment:
1-Solvents Químics.
2-Gasos supercrítics.
Descafeinització amb reactius químics:
En primer lloc, els grans verds son tractats amb vapor, baix pressió. Aquest tractament unfla els grans, incrementant l'àrea de la superfície, fent que la cafeïna siga fàcil d'eliminar. El següent pas és l'extracció de la cafeïna emprant un solvent, novament baix pressió, a una temperatura proper a al punt d'ebullició del solvent.
Idealment, el solvent deu eliminar la cafeïna selectivament, sense afectar al cafè de ninguna manera. Després del descafeïnat sols xicotetes traces del solvent queda en el cafè. Encara que, el reactiu emprat deu ser segur, per a que aquestes traces no afecten la salud d'algú que prenga cafè descafeïnat. Les traces de cafeïna que queden adherides als grans son eliminades mitjançant l'ús de vapor.
Els reactius emprats per al descafeïnat son clorur de metilè i acetat d'etil, majoritàriament.
La cafeïna retirada per els reactius químics pot ser emprada comercialment com saboritzants.
Descafeinització mitjançant gasos supercrítics:
A temperatura i pressió sobre el punt crític, els gasos es comporten més be com líquids i poden ser emprats com solvents. El CO2 supercrític s'empra com un solvent selectiu per a la cafeïna. Es aplicat al cafè verd prèviament tractat amb vapor a temperatures al voltant de 70 ºC i elevada pressió. La cafeïna es separada del gas per rentat o per adsorció i el gas reciclat. En aquest mètode la capa permeable del gra de cafè es preserva i per tant sols la cafeïna és eliminada.

http://knol.google.com/k/-/-/14j3i4hyjvi88/bxlumy/zosels.jpg


No hay comentarios:

Publicar un comentario