domingo, 23 de mayo de 2010

València - Kongens Lyngby

Doncs si, com diu el títol aquesta serà la primera transició, sense tindre en compte Escòcia. La durada serà més o menys de tres mesos i treballaré a Haldor-Topsoe. Una multinacional química que es dedica a la manufactura de reactius i síntesi de catalitzadors entre d'altres processos.

Així doncs es en aquesta última en la que hem vaig a ficar a treballar, la síntesi de catalitzadors de Vanadi així com la síntesi i caracterització de Zeolites, tot orientat al món de l'automoció.

Quí és Haldor-Topsoe A/S?Haldor-Topsoe és una empresa fundada al 1940 per el Dr.Haldor-Topsoe que es troba a Kongens-Lyngby a 12 km al nord de Copenhaguen. Es troba prop de la Universitat tècnica de Dinamarca. A més de la planta de Dinamarca compta amb plantes a Argentina, India, Russia, China, Japó i E.U.A. A més de tindre plantes de producció en Houston i Frederikssund (Dinamarca).
L'empresa desenvolupa tecnologia per a processos dintre del camp de la petroquímica, a més de la producció de amoníac, sulfúric.
http://www.topsoe.com/

Que és una Zeolita?
Segons la Wikipedia, son minerals de silicats alumínics de metalls alcalins i alcalinoterris. Tenen com a característica principal, cavitats de dimensions entre 8 i 10 àngstroms poden contenir ions de gran tamany.
En l'industria química tenen importància dintre de la petroquímica, ja que degut a la seva porositat es considera, a la Zeolita, com un tamís molecular de manera que les molècules molt grans queden retesses i les menudes poden passar. Actuant doncs les Zeolites com a catalitzadors de processos.

Imatge per ordinador de l'estructura d'una Zeolita.

No hay comentarios:

Publicar un comentario